De Millennial (1981-2000)
Inmiddels werk ik alweer 16 jaar als loopbaancoach. In de afgelopen jaren heb ik mensen met verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus aan een nieuwe stap in hun loopbaan geholpen. Een grote groep van de mensen die ik heb begeleid zijn de zogenaamde millennials. Zij zijn geboren tussen 1981 en 2000. Een groep waar ik mijzelf ook onder mag rekenen!
Wanneer ik naar deze generatie kijk in combinatie met werk zijn er een aantal zaken die belangrijk voor ze zijn; life long learning (blijven ontwikkelen), ze willen graag gehoord worden en duidelijkheid hebben wat betreft verwachtingen. De vraag die vaak wordt gesteld door deze groep tijdens het traject is: help me te ontdekken naar wat ik nu écht wil. Is deze baan de juiste keuze of zijn er betere opties die passen bij mijn interesses, vaardigheden en kwaliteiten?

De generatie Babyboomers
Door mijn ervaring weet ik hoe belangrijk het is om niet alleen naar het heden en de toekomst te kijken. De ouders van millennials zijn veelal van de babyboomgeneratie (1935-1960) Kenmerkend voor de babyboomers is de waarde die zij hechten aan financiële zekerheid en een vaste baan. Ze hebben zich hard moeten maken voor goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, ze stonden de oprichting van vakbonden, ondernemings- en medezeggenschapsraden. Dit is dus een totaal andere generatie, met andere ideeën, ervaringen en opvattingen.

Voorbeeld
Onlangs startte ik een traject met een man van 33 jaar. Hij was de oudste uit het gezin met 2 kinderen, hij woonde sinds een aantal jaren alleen en werkte sinds 3 jaar als teamleider bij een school voor voortgezet onderwijs. Na het behalen van zijn VWO diploma is hij gestart aan de Universiteit Twente met de opleiding Technische Wiskunde. Zowel zijn vader als moeder zaten in het onderwijs; zijn vader als wiskunde docent, zijn moeder als docent natuurkunde. Hij heeft destijds geen open dagen bezocht maar hoorde het enthousiasme van zijn ouders voor dit werkveld waarmee voor hem de keuze gemaakt was.
Hij kwam bij me omdat hij graag wilde doorgroeien maar dit lukt het hem niet; hij werd afgewezen en de uitslag van een assessment onderzoek hadden hem onzeker gemaakt. Het gevolg was dat hij steeds minder energie van zijn werk kreeg en fysieke klachten ontwikkelde. In overleg met zijn werkgever is besloten dat hij met een loopbaantraject zou starten om te onderzoeken wat hij wilde met zijn loopbaan. In de gesprekken die hij hierover voerde met zijn ouders, merkte hij een stuk onbegrip. Zij gaven aan dat hij prima op zijn plek zat; het werk was leuk, het bood zekerheid, een goed loon, een vast contract en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het Loopbaantraject
In ons eerste gesprek gaf hij aan dat hij op zoek was naar een richting in zijn loopbaan en handvatten hoe dit te bereiken. We hebben de focus gelegd op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik? Welke aspecten in je huidige functie geven je energie en wat kost je energie? We hebben hier verschillende gesprekken over gevoerd en hij heeft verschillende opdrachten uitgevoerd waarmee hij inzicht kreeg in zijn kwaliteiten, valkuilen, uitdaging en allergieen. Tijdens het traject werd ook duidelijk dat hij dat nodig had; iemand die luistert en hem een spiegel voorhoudt zodat hij zelfstandig keuzes gaat maken.
Uit de gesprekken kwam naar voren dat hij zelfstandig is maar dat op belangrijke momenten in zijn leven zijn ouders (onbewust) een grote rol spelen in het maken van keuzes. Tijdens het bespreken van zijn levenslijn werd dit duidelijk; we spraken over belangrijke momenten in zijn leven. Wie waren daarbij aanwezig, welke rol hebben ze gespeeld en welke invloed hebben ze gehad en vooral ook: welk inzicht levert je dit op. Zijn ouders waren op verschillende momenten in zijn leven doorslaggevend wanneer het om keuzes maken ging; zijn schoolkeuze, studiekeuze en op kamers gaan of niet. Ook nu weer merkte hij dat de mening van zijn ouders zwaar meetelde in zijn keuze. Zij vonden dat hij niet van baan hoefde te wisselen; hij zat goed waar hij nu zat.
Om meer duidelijkheid te krijgen in zijn persoonsprofiel hebben we ook zijn vaardigheden, werkwaarden en keuzestijlen in kaart gebracht. Inzicht in je keuzestijl is altijd erg belangrijk. Hoe kies je: alleen, samen met anderen, stel je je keuze uit of ben je impulsief. Een simpele manier om hier achter te komen is om bij jezelf na te gaan hoe je kleren koopt! Doe je dit alleen of samen met iemand. Koop je doelgericht of impulsief?

Leren kiezen
Tijdens het traject werd duidelijk dat hij ging stralen wanneer we het over zijn passie fotograferen spraken. Dan werd hij enthousiast, gedreven en uiteindelijk ook doelgericht: hij wilde zich verder ontwikkelen als fotograaf. Voordat hij deze stap kon maken besefte hij dat hij hierover in gesprek wilde met zijn ouders. Hij heeft een open en eerlijk gesprek met ze gevoerd waarin hij ze kon duidelijk maken wat zijn doel was; langzaamaan zijn werkzaamheden als zelfstandig fotograaf uitbouwen tot hij deeltijd kon gaan werken als teamleider en fotograaf. Hij heeft in dit gesprek ook uitgelegd hoe hij in het verleden keuzes heeft gemaakt; hoe belangrijk zijn ouders voor hem zijn geweest in zijn zoektocht, wat de verschillen in generaties zijn en dat hij nu ook hoopte op steun van hen. Dit gesprek zorgde voor wederzijds begrip waardoor hij met nog meer zelfvertrouwen deze stap kon maken.

Jouw basis
Hoeveel onderzoek er ook naar de verschillende generaties wordt gedaan, persoonlijk vind ik het meergenerationele aspect een boeiend, onmisbaar en belangrijk onderdeel in mijn trajecten. Wat is je basis; uit welk gezin kom je, met welke normen en waarden, mag je je eigen keuzes maken? Wanneer je je hiervan bewust bent, ben je veel beter in staat om vanuit zelfvertrouwen keuzes te maken.