Mijn studiekeuzetrajecten bestaan uit verschillende fases. Als eerste begin ik met de fase zelfanalyse. Het doel van deze fase is om het zelfinzicht en zelfkennis van de jongeren te vergroten. Door middel van verschillende opdrachten, spellen en gesprekken krijgt de jongere inzicht in zijn kwaliteiten, valkuilen, drijfveren en vaardigheden. Deze fase biedt voldoende handvatten om aan de volgende fase te beginnen: richting bepalen. Het doel van deze fase is om tot een top 3 (maximaal 5) opleidingen te komen. In deze fase heb ik de mogelijkheid om verschillende testen in te zetten die als ondersteuning bieden bij het opstellen van de top 5. Na deze fase komt de oriëntatiefase; onderdelen die daarin naar voren komen zijn; het bezoeken van open dagen van diverse opleidingen, proefstuderen maar vooral ook netwerkgesprekken voeren met een professional uit het werkveld.

Het voeren van netwerkgesprekken vind ik persoonlijk een belangrijk onderdeel van het traject en is uit een aantal aandachtspunten ontstaan:

  • De focus van de jongere ligt meer op het vinden van een opleiding dan oriëntatie op de arbeidsmarkt. Terwijl de opleiding toegang geeft tot de arbeidsmarkt. 
  • Ook hebben ze weinig kennis van de beroepen; wat kan ik met een bepaald beroep, welke vaardigheden worden gevraagd, bij welke organisaties kan ik deze beroepen uitvoeren? 
  • Jongeren hebben zelf nauwelijks een eigen netwerk en de drempel om een werkgever te benaderen is hoog.

Omdat ik het belangrijk vind dat het voeren van netwerkgesprekken voor iedereen toegankelijk is en niet alleen voor de jongeren die ik begeleid, heb ik contact gezocht Robin Geerdink, directievoorzitter van de Rabobank Centraal Twente. De Rabobank heeft een uitgebreid zakelijk netwerk en ze hebben de focus hebben op jongeren. Ik heb hem mijn idee uitgelegd; jongeren kunnen een netwerkgesprek aanvragen bij de Rabobank en zij gaan in hun zakelijk netwerk op zoek naar de juiste match.
Hij reageerde enthousiast en inmiddels is het project “Ontdek je toekomst” opgepakt door alle Twentse Rabobanken. We hebben in de afgelopen periode presentaties gegeven aan de diverse decanenkringen in deze regio. Ook daar kregen we enthousiaste reacties! Ik ben dan ook trots op dit project! Het geeft alle jongeren van alle niveaus in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en de twijfelaars in het beroepsonderwijs, de mogelijkheid om zich te oriënteren op de toekomst! 

Wil je ook een netwerkgesprek voeren met een professional? Vul dan je gegevens in op www.rabo.nl/nwt/ontdekjetoekomst Deelname is gratis!